Input:

Izvješća o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu - Obrazac IP - ukinuto od 1.1.2019. godine (NN 1/2019)

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.5 Izvješća o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu – Obrazac IP – ukinuto od 1.1.2019. godine (NN 1/2019)

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/2019) ukinuta je obveza vođenja podataka na obrascu IP i obveza dostavljanja obrasca IP radnicima.

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja Obrasca IP bili su propisani člankom 31. Pravilnika o porezu na dohodak, koji je u najnovijim izmjenama i dopunama (NN 1/2019) brisan. Međutim, budući da još za 2018. godinu postoji obveza dostave IP obrasca radnicima do 31.1.2019. godine, u nastavku će biti prikazana struktura i forma obrasca. Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak definira se kao evidenciju u koju se kronološkim slijedom unose podaci o mjesečnim iznosima isplaćenih primitaka po osnovi nesamostalnog rada, uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće prema posebnim propisima te uplaćenog predujma poreza i prireza za svakog radnika i osobu koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada tijekom kalendarske godine.

Poslodavci još za 2018. godinu popunjavaju Obrazac IP temeljem podataka iz Evidencije o dohotku od nesamostalnog rada, koju smo prethodno objasnili, ili analitičke evidencije plaća te drugih isprava (isplatnih lista, knjige blagajne, izvatka žiroračuna, naloga za uplatu odnosno isplatu i slično). Podaci se u »Izvješće o plaći, mirovini,

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: