Input:

Izvješća o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu - Obrazac IP

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.5 Izvješća o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu – Obrazac IP

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Sadržaj, način popunjavanja i rokovi dostavljanja Obrasca IP propisani su člankom 31. Pravilnika o porezu na dohodak, koji Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak definira kao evidenciju u koju se kronološkim slijedom unose podaci o mjesečnim iznosima isplaćenih primitaka po osnovi nesamostalnog rada, uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje iz plaće prema posebnim propisima te uplaćenog predujma poreza i prireza za svakog radnika i osobu koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada tijekom kalendarske godine.

Poslodavci popunjavaju Obrazac IP temeljem podataka iz Evidencije o dohotku od nesamostalnog rada, koju smo prethodno objasnili, ili analitičke evidencije plaća te drugih isprava (isplatnih lista, knjige blagajne, izvatka žiroračuna, naloga za uplatu odnosno isplatu i slično). Podaci se u »Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u ____ godini« – Obrazac IP unose najkasnije u roku 15 dana od proteka mjeseca u kojemu su isplaćeni primici po osnovi nesamostalnog rada. Obrazac IP poslodavac i isplatitelj plaće i mirovine je obvezan dati radniku,


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: