danas je 23.7.2024

Vodič kroz obračun plaća
Glavni urednik
Glavni urednik

Online knjiga Vodič kroz obračun plaća, pružit će Vam pomoć pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca. Pronaći ćete praktična rješenja kad Vam se ukažu problemi u poslovnoj praksi te na brz i jednostavan način doći do odgovora. 

Što se nalazi u online knjizi?

 

 • Novosti - tekstovi se redovito ažuriraju u skladu sa zakonskim izmjenama
 • Struktura plaće - na što je sve poslodavac dužan paziti prilikom obračuna i isplate plaće u skladu s odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu.
 • Obvezne evidencije i obrasci - kako voditi evidencije o radnicima i o radnom vremenu uz primjere iz prakse.
 • Popunjavanje obrazaca - kako popunjavati obrazac za isplatu i neisplatu plaće, izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, obrazac DNR, obrazac IP. Sve o JOPPD obrascu uz primjere iz prakse. 
 • Isplata primitaka od nesamostalnog rada - procedura uz primjere iz prakse, popunjeni obrasci i upozorenje na rokove 
 • Primjeri obračuna - plaća s obračunom doprinosa na beneficirani radni staž, obračun i isplata jubilarnih nagrada, isplata plaća izaslanim radnicima, neredovita isplata plaće, postupak isplate zaostale plaće, isplata dviju plaća u istom mjesecu, isplata plaće u dijelovima.
 • Isplata materijalnih prava radnika - pod materijalnim pravima smatraju se razne potpore koje radnici ostvaruju, nagrade i naknade, kao što su primjerice darovi u naravi, jubilarna nagrada, regres, božićnica, darovi za djecu i sl.
 • Bolovanje - tko, kada, i pod kojim uvjetima može primati naknadu plaće za vrijeme bolovanja.

Koje su prednosti online knjige?

 

 • brz i jednostavan pristup informacijama,
 • aktualnost sadržaja,
 • mogućnost printanja pojedinačnih članka ili slanja mailom,
 • redovno ažuriranje svih zakonodavnih promjena,
 • moderna tražilica koja se temelji na Google načinu pretraživanja.

Glavni autor:

mr. sc. Mislava Meter Pavić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog studija, radno iskustvo stjecala je u trgovačkim društvima na poslovima iz djelokruga računovodstva, financija i kontrolinga te izrade investicijskih projekata, gdje je napredovala do voditelja odjela. Stekla je zvanje internog revizora za područje gospodarstva 2003. godine. Položila je ispit i stekla zvanje ovlaštenog revizora 2005. godine te od tada radi u revizorskim tvrtkama na poslovima revizije financijskih izvještaja, poslovanja i poreznog savjetovanja. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine na poslijediplomskom znanstvenom studiju: Financije poduzeća. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova i izlagala na nekoliko znanstvenih skupova. Područja stručnog i znanstvenog interesa su joj oporezivanje dobiti  trgovačkih društava, međunarodno oporezivanje i oporezivanje dohotka.


NARUDŽBA