Sadržaj

 

NARUDŽBA

Naručite pretplatu za 12 mjeseci po cijeni 122,50 kn mjesečno. 

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 12.7.2020
 1 EUR7,53 Kn (0)
 1 USD6,67 Kn (0)
 1 GBP8,42 Kn (0)
 1 CZK0,28 Kn (0)
 100 JPY6,25 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Glavni urednik
Glavni urednik

Online knjiga Vodič kroz obračun plaća  pružit će Vam pomoć pri obračunu plaća, ostalih primitaka, dnevnica, drugog dohotka i izvještavanja putem JOPPD obrasca. Pronaći ćete praktična rješenja kad Vam se ukažu problemi u poslovnoj praksi te na brz i jednostavan način doći do odgovora. 

Što se nalazi u online knjizi?

 

 • Novosti - tekstovi se redovito ažuriraju u skladu sa zakonskim izmjenama
 • Struktura plaće - na što je sve poslodavac dužan paziti prilikom obračuna i isplate plaće u skladu s odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu.
 • Obvezne evidencije i obrasci - kako voditi evidencije o radnicima i o radnom vremenu uz primjere iz prakse.
 • Popunjavanje obrazaca - kako popunjavati obrazac za isplatu i neisplatu plaće, izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, obrazac DNR, obrazac IP. Sve o JOPPD obrascu uz primjere iz prakse. 
 • Isplata primitaka od nesamostalnog rada - procedura uz primjere iz prakse, popunjeni obrasci i upozorenje na rokove 
 • Primjeri obračuna - plaća s obračunom doprinosa na beneficirani radni staž, obračun i isplata jubilarnih nagrada, isplata plaća izaslanim radnicima, neredovita isplata plaće, postupak isplate zaostale plaće, isplata dviju plaća u istom mjesecu, isplata plaće u dijelovima.
 • Isplata materijalnih prava radnika - pod materijalnim pravima smatraju se razne potpore koje radnici ostvaruju, nagrade i naknade, kao što su primjerice darovi u naravi, jubilarna nagrada, regres, božićnica, darovi za djecu i sl.
 • Bolovanje - tko, kada, koliku i pod kojim uvjetima može primati naknadu plaće za vrijeme bolovanja.

Koje su prednosti online knjige?

 • brz i jednostavan pristup informacijama,
 • aktualnost sadržaja,
 • mogućnost printanja pojedinačnih članka ili slanja mailom,
 • redovno ažuriranje svih zakonodavnih promjena,
 • moderna tražilica koja se temelji na Google načinu pretraživanja.

Glavni autor:

Mr.sc. Mislava Meter Pavić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog studija radno iskustvo stjecala je u trgovačkim društvima na poslovima iz djelokruga računovodstva, financija i kontrolinga, te izrade investicijskih projekata, gdje je napredovala do voditelja odjela. 2003. godine stekla je zvanje internog revizora za područje gospodarstva.  2005. godine položila je ispit i stekla zvanje ovlaštenog revizora, te od tada radi u revizorskim tvrtkama na poslovima revizije financijskih izvještaja, poslovanja i poreznog savjetovanja. 2012. godine magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na poslijediplomskom znanstvenom studiju Financije poduzeća. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova i izlagala na nekoliko znanstvenih skupova. Područje stručnog i znanstvenog interesa joj je oporezivanje dobiti  trgovačkih društava, međunarodno oporezivanje i oporezivanje dohotka.


NARUDŽBA

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: