danas je 4.10.2023

Input:

Isplata dividende/udjela u dobiti

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.6.1 Isplata dividende/udjela u dobiti

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Dividenda je dio dobiti dioničkom društvu koji se isplaćuje vlasnicima dionica. Kada dioničko društvo ostvari dobit (profit) u stanju je proslijediti dio dobiti svojim dioničarima. Dio dobiti koji nije isplaćen ponovno se ulaže u tvrtku i zove se “zadržana dobit“. Za isplatu dividende na raspolaganju je zadržana dobit iz tekućeg, kao i iz proteklih razdoblja. Isplata dioničarima obično se vrši uplatom na bankovni račun, no također postoji mogućnost dogovora o isplati u obliku dodatnih dionica.

Odluka o isplati dividende donosi se na godišnjoj skupštini izdavatelja glasovanjem prisutnih dioničara, tj. vlasnika. Hoće li biti isplate dividende i kolika će ona biti ovisi o rezultatu poslovanja kompanije te o potrebama kompanije za sredstvima za investiranje.

Datum izglasavanja je datum na koji se izglasuju dividende dioničkog društva. Može biti određena u apsolutnom iznosu po dionici ili kao postotak njene nominalne vrijednosti.

Dividenda kao prinos određuje vrijednost dionice.

Prema Zakonu o porezu na dohodak, dohotkom od kapitala smatraju se primitci isplata dobiti i dividenda. Porez na dohodak od kapitala iznosi 10 % + prirez, prema mjestu prebivališta primatelja dohotka. 

Nakon što je utvrđen račun dobiti i gubitka za poslovnu godinu poduzeća izračunava se udio svakog člana društva u dobitku, ovisno o njegovu udjelu u društvu. Kako bi se dobit iz prijašnjih godina poduzeća isplatila, potrebno je donijeti odluku o raspodjeli dobitka za određenu poslovnu godinu. Na dan isplate primitka tj. dobiti potrebno je obračunati i platiti dohodak od kapitala po stopi od 10 % + prirez (ako je primjenjivo). Ova se stopa posljednji put promijenila 2021. godine. Dividenda odnosno udio u dobitku može se isplatiti na žiro-račun ili na tekući račun. Isplata dobiti u gotovu novcu je zabranjena.

Dobit tekuće godine koju društvo iskaže u svojim financijskim izvještajima (bilanci i računu dobiti i gubitka) najprije se mora upotrijebiti za pokriće gubitka iz ranijih godina (ako društvo u bilanci ima iskazane gubitke iz ranijih godina koji nisu pokriveni). Nakon toga u dioničkom društvu (d.d.) i jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) odgovarajući dio dobiti mora se unijeti u zakonske rezerve, te u rezerve iz dobiti ako je tako predviđeno