danas je 23.7.2024

Input:

Konačni vs. godišnji dohodak

1.6.2024,